สมาชิก 3BB GIGATV บริการผ่านช่องโทรทัศน์และเงื่อนไขที่ต้องเข้าใจ

ข้อตกลงบริการทีวีแบบบอกรับสมาชิก 3BB GIGATV สามารถใช้ได้กับบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของ 3BBในชื่อผู้รับบริการเดียวกัน สถานที่จัดตั้งบริการ แล้วก็ที่อยู่สำหรับเพื่อการจัดส่งใบแจ้งหนี้ทุกหมวดหมู่ ควรเป็นสถานที่เดียวกัน

เงื่อนไขการให้บริการโทรทัศน์ของสมาชิก 3BB GIGATV

  • ผู้รับบริการสามารถรับดูผ่านกล่อง 3BB GIGATV ผ่านแอปพลิเคชัน 3BB GIGATV แล้วก็ www.3BBGIGATV.com โดยสามารถจัดตั้งได้ 5 เครื่องมือและก็รองรับการรับดู 2 เครื่องใช้ไม้สอยในเวลาเดียวกัน
  • เนื้อหาช่องแล้วก็รายการรับดูเป็นไปตามที่ HBO GO, MONOMAX ระบุบริการ และไม่สามารถสมัครแยกจากบริการอินเทอร์เน็ตของ 3BB ได้
  • ในกรณีที่ผู้รับบริการเช่าวิดีโอ, คอนเทนต์ต่างๆของ 3BB GIGATV เสริมเติม ลูกค้าสามารถเลือกจ่ายค่าใช้บริการตามหนทางที่ระบุ
  • กรณียกเลิกหรือจบการใช้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของ 3BB สิทธิ์ต่างๆของบริการทีวีแบบบอกรับสมาชิก 3BB GIGATV ที่ได้รับตามแพ็กเกจจะหมดโดยทันที จำต้องนำเครื่องใช้ไม้สอย 3BB GIGATV Box รวมทั้งเครื่องใช้ไม้สอยประกอบส่งกลับ 3BB Shop ให้ครบ
  • ช่องรายการของบริการทีวีแบบบอกรับสมาชิก 3BB GIGATV อาจมีความเคลื่อนไหวได้ตามสมควร โดยชัดเจนให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ มีสิทธิ์เลิกหรือยับยั้งสิทธิ์การขอยืมเครื่องไม้เครื่องมือ ถ้าหากมีการนำเครื่องมือไปใช้งานในทางที่ผิดจะต้อง หรือตรงข้ามข้อบังคับ หรือเป็นเหตุให้เกิดความย่ำแย่ต่อความโด่งดังของบริษัทฯ หรือมีการเปลี่ยนที่ ปรับเปลี่ยน ปรับแก้ หรือนำเครื่องมืออื่นมาเชื่อมต่อ หรือผู้รับบริการไม่ทำตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด

ลิขสิทธิ์ของคอนเทนต์ แล้วก็ช่องรายการต่างๆให้เป็นไปตามข้อแม้ ตามผู้ครอบครองลิขสิทธิ์แต่ละรายระบุ ผู้ครอบครองลิขสิทธิ์รายการอนุญาตให้รับดูรายการเพื่อความเพลิดเพลินเฉพาะบุคคลแค่นั้น ห้ามไม่ให้มีการ ปรับแต่ง ทำอีกครั้ง ดัดแปลงปรับปรุงแก้ไข หรือนำไปเผยแพร่ต่อมหาชนโดยแนวทางอะไรก็ตามทั้งหมดทั้งปวง แล้วก็ห้ามใช้ประโยชน์ในทางกิจการค้าหรือเพื่อหาผลประโยชน์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม