บริการเครดิตเงินคืน My Cashback สิทธิพิเศษ Member 3BB เงื่อนไขและคุณสมบัติสมาชิกที่จะได้รับ

บริการ My Cashback เป็นบริการที่ให้บริการโดยบริษัท อินไซต์ มีเดีย จำกัด / Insite Media Co., Ltd. (“MyCashback”) โดย MyCashback มอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้า 3BB

 • สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า 3BB โดยรับสิทธิ์ใช้บริการผ่านวิถีทาง 3BB Member Application เพียงแค่นั้น
 • ลูกค้า 3BB ใช้ 100 พอยต์ แลกเปลี่ยนรับเครดิตเงินคืนเข้าในกระเป๋าเงินของลูกค้าที่ผูกไว้กับบัญชีบริการ My Cashback ราคา 140 บาท โดยจำกัด 1 รหัสลูกค้า ใช้สิทธิได้เพียงแค่ครั้งเดียวเพียงแค่นั้น

บริการเครดิตเงินคืน (My Cashback) มีกฎระเบียบดังต่อไปนี้

 • สมาชิกแก่ไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • สมาชิกควรต้องซื้อผลิตภัณฑ์กับร้านรวงผู้ส่งเสริมผ่านบริการนี้แค่นั้น
 • สมาชิกควรต้องกระทำเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในตระกร้า
 • สมาชิกจำเป็นที่จะต้องทำจ่ายเงินให้เสร็จสิ้น
 • สมาชิกจะต้องมีถิ่นอาศัยในประเทศไทย

การรับเงินคืน

 1. ทุกการสั่งซื้อจึงควรได้รับการอนุญาตจากทางผู้ครอบครองแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
 2. สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์รับเงินคืนใน 24 ชั่วโมง จะสามารถสะสมเงินในกระเป๋าเงิน และก็สามารถเบิกเงินได้ในทันทีเมื่อครบปริมาณอย่างน้อยที่ระบบระบุ รวมทั้งถ้าหากมีรายการที่มิได้รับการอนุญาตจากทางผู้ครอบครองแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ระบบจะหักเงินปริมาณดังที่กล่าวถึงแล้วคืนสู่ระบบ รวมทั้งยอดเงินในกระเป๋าเงินของสมาชิกจะติดลบได้ และก็บัญชีสมาชิกจะถูกยับยั้งชั่วครั้งคราว
 3. สมาชิกที่มิได้รับสิทธิ์รับเงินคืนใน 24 ชั่วโมง จะสามารถรับเงินคืนได้ก็เมื่อผู้ครอบครองแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซการันตีรายการแล้วเท่านั้น ช่วงเวลารับรองรายการจากผู้ครอบครองแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซราว 120 วัน

การถอนเงิน

 1. สามารถเบิกเงินทั้งปวง จากกระเป๋าเงินที่สมาชิกสะสม เมื่อครบปริมาณอย่างน้อยที่ระบุ 150 บาท
 2. สามารถเบิกเงินจากกระเป๋าเงินที่สมาชิกสะสมไปยังบัญชีธนาคารที่สมาชิกระบุได้เอง โดยเงินคืนวันนี้เป็นความรับผิดชอบของ MyCashback แต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้โอนคืนให้แก่สมาชิก
 3. ค่าธรรมเนียมสำหรับในการเบิกเงินคืนเป็นไปตามข้อจำกัดรวมทั้งหลักเกณฑ์ของแบงค์ที่สมาชิกเป็นผู้กำหนด บริษัทฯ จะปัดความรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นมาจากรายการเบิกเงิน
 4. สมาชิกจะได้รับเงินคืน ภายหลังรายการเบิกเงินของสมาชิกได้รับการอนุญาตจาก MyCashback แล้วข้างใน 7 วันทำการ

การหยุดยั้งการใช้บริการเมื่อทำผิดกฎเกณฑ์

 1. สมาชิกมีกระเป๋าเงินติดลบ
 2. โดยดุลยพินิจของ MyCashback แล้วมีความเห็นว่า สมาชิกมีการยกเลิกการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บ่อยมาก
 3. สมาชิกมีเจตนาฉ้อฉล หรือ ไม่หวังดีต่อระบบ

ข้อแม้อื่นๆ

 1. รายการเงินคืนเป็นไปตามข้อจำกัดของผู้ครอบครองแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของแต่ละร้านขายของ สามารถวิเคราะห์กฎระเบียบต่างๆของร้านขายของได้ตามแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของแต่ละร้านรวง
 2. MyCashback ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการเปลี่ยน จำนวนเงินคืนได้โดยไม่ต้องบอกให้ทราบล่วงหน้า และก็จะไม่มีความเคลื่อนไหวจำนวนเงินคืนที่สมาชิกได้รับแล้ว

เนื้อหารายการซื้อผลิตภัณฑ์ การเข้าถึงการใช้แรงงานบริการ การรับเงินคืน การถอนเงิน การห้ามการใช้บริการ รวมทั้งข้อตกลงอื่นๆเป็นไปตามข้อแม้ที่ MyCashback ระบุ

บริษัท ทริปเปิลครั้ง บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะปัดความรับผิดชอบต่อความเสื่อมโทรม หาย หรือรายจ่ายอะไรก็ตามไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมที่ได้ผลหรือสืบไปมาจากบริการ My Cashback หรือที่เกิดขึ้นจากกรณีมีการเปลี่ยน 

เพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนอะไรก็แล้วแต่ทั้งยังในขณะนี้ รวมทั้งอนาคตของบริการ My Cashback รวมทั้งความจำกัดสำหรับการให้บริการในกรณีชักช้า เหตุเสีย เหตุขัดข้องอะไรก็ตามสาเหตุจากบริการ My Cashback ซึ่ง MyCashback เป็นผู้ให้บริการดังที่กล่าวมาแล้ว

ในกรณีที่บริการ MyCashback สิ้นสุดลง บริษัทฯ จะทำแจ้งให้สมาชิกรู้ล่วงหน้าผ่านหนทางต่างๆของบริษัทฯ รวมทั้งสมาชิกต้องกระทำเบิกเงินทั้งผองจากกระเป๋าเงินที่สมาชิกสะสมไว้ ข้างใน 30 วัน นับจากวันที่บริการ MyCashback

สิ้นสุดลง ถ้าหากสมาชิกมิได้ทำงานเบิกเงินด้านในตั้งเวลา สมาชิกหมดสิทธิได้รับการคืนเงินดังกล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ

ปราศจากความรับผิดชอบอะไรก็แล้วแต่ต่อสมาชิกเกี่ยวกับการที่บริการ MyCashback สิ้นสุดลงไม่ว่าสมาชิกจะได้กระทำเบิกเงินดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดทั้งปวงหรือนิดหน่อยข้างในระบุช่วงเวลาดังที่กล่าวมาแล้วหรือไม่ก็ตาม ดังนี้ MyCashback แต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้จะรับผิดชอบ

โอนเงินดังที่กล่าวผ่านมาแล้วคืนให้แก่สมาชิกในทุกกรณี

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนข้อตกลงเฉพาะส่วนของบริษัทฯ โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า